Rreth nesh

Super Efikas

Të përkushtuar thellësisht

Shumë të kualifikuar

Organizata ka në përbërje të saj:

➔ Trajnerë dhe eksperte për ngritje kapacitetesh per komunitetin, qeverisjen lokale dhe organizatat e shoqerise civile;

➔ Udhërrëfyes Natyre i përbërë nga të rinj të përgatitur për të ofruar edukim mjedisor dhe guida në natyrë;

➔ Vullnetarë të rinj të motivuardhe të angazhuar në projekte të ndryshme ndërgjegjësimi me komunitetin

Strategjia jonë

Për të përmbushur misionin dhe objektivat e saj, KAB STRUGA e fokuson punën në disa drejtime kryesore strategjik:

⛰️ Organizimin e ngjitjeve dhe aventurave Malore

⛰️ Ndërmarrjen e fushatave për kufizimin e ndërhyrjeve negative të njeriut në ekosistemet natyrore;

⛰️ Qasje inovative (miqësore me mjedisin) në mbrojtje te statusit te rajonit si Site i UNESCO-s

⛰️ Rrjetëzim dhe partneritet efikas për të ndikuar vendimarrjen, politikbërjen dhe vëmendjen publike .

⛰️ KAB Struga është një aktor i rëndësishëm në rajonin e liqenit te Ohrit nëpërmjet vigjilencës mjedisore, advokimit dhe lobimit.

KAB Struga Staff

Stafi i KAB Struga përbëhet nga ekspertët më të mirë në fushat që përfaqësojnë që me ekspertizën e tyre i shtojnë vlerë organizatës. Ata janë të rinj, energjikë dhe vijnë nga prejardhje të ndryshme duke përfaqësuar më së miri filozofinë e punës së KAB Struga. Stafi është i kualifikuar në disa fusha tematike: menaxhimi urban dhe rajonal, menaxhimi i financave komunale, menaxhimi i mjedisit urban si dhe fushën kërkimore.

Transparenca

Transparenca, përgjegjshmëria dhe barazia lidhen ngushtë me arritjet dhe forcimin e KAB Struga. Publikimi i Raportit Vjetor të organizatës bën të mundur dokumentimin dhe ndarjen e informacionit me të gjithë partnerët dhe bashkëpunëtorët tanë.

Çka thonë për ne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Designer
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Designer
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Designer